Решение № 509 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „698“, м. „Карпузица“, Район „Витоша“ с името „Иван Ведър“

С Решение № 509 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет се преименува улица „698“, м. „Карпузица“, Район „Витоша“ (според извадка от ПУП - улица от О.Т140а до О.Т.140б, находяща се между кв.74 и кв.74А, по плана м. „Карпузица“, Район „Витоша“, гр. София), с името „Иван Ведър“.

23.06.2023