Решение № 406 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица, намираща се на територията на с.Железница, Район „Панчарево“, от името „Пенов рид“ с името „Пенова могила“


С Решение № 406 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет се преименува улица, именувана в Решение № 833 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. с името „ПЕНОВ РИД“, намираща се на територията на с.Железница, Район „Панчарево“ - Столична община, както следва:

Преименува улица по о.т.618 през о.т.628, о.т.639, о.т.643, о.т.646 до о.т.647А, през квартали 51, 52, 53 от името „ПЕНОВ РИД“ с името „ПЕНОВА МОГИЛА“.
 

05.06.2023