Решение № 405 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „Подлозище-Горна баня-Разширение“, кв.96, 99 и 100, Район „Овча купел“ с името „Тученица“


С Решение № 405 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица, започваща от О.Т.17, през О.Т.20, О.Т.21, О.Т.22, О.Т.23 до О.Т.24, О.Т.26, О.Т.27 през О.Т.28, О.Т.29, О.Т.29-а, обратно през О.Т.29, О.Т.28 до О.Т.27, през О.Т.30, О.Т.31, обратно до О.Т.30 и до О.Т.32 в м. “Подлозище-Горна баня-Разширение“, кв.96, 99 и 100, Район “Овча купел“ с името „Тученица“.

05.06.2023