Решение № 404 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „Манилов дол“, кв.5 и 5а, Район „Овча купел“ - Столична община с името „Цветина“


С Решение № 404 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица, започваща от О.Т.70, през О.Т.71, О.Т.72, О.Т.73, О.Т.74 до О.Т.75, кв.5 и 5а, м. “Манилов дол“, Район “Овча купел“ с името „Цветина“.

05.06.2023