Решение № 403 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица на територията на Район “Витоша” с името „Катя Паскалева“


С Решение № 403 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет се именува улица от О.Т.102 до О.Т.116, в кв. 120 от действащия регулационен план на м. “Драгалевци - разширение - север“, СО - Район „Витоша“, гр. София, с името „Катя Паскалева“.

05.06.2023