Решение № 402 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на продълженията на вече именувани улици в Столична община - Район „Студентски”, м. „Витоша ВЕЦ - Симеоново“


С Решение № 402 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет се именува продължение на улица „Арх. Димитър Цолов“ с обхват по регулационен план от О.Т.129 - О.Т.136 - О.Т.135 - О.Т.134 - О.Т.133, О.Т.133А до О.Т.132 с името „Арх. Димитър Цолов".

05.06.2023