Решение № 401 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район „Студентски“, местност „Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“, с името Любен Бозев - Силач


С Решение № 401 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименната улица на територията на СО-Район „Студентски” по плана на м. „Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“, от О.Т.301 - О.Т.309 - О.Т.308 - О.Т.318 - О.Т.326, с името „Любен Бозев - Силач“.

05.06.2023