Решение № 311 по Протокол № 75 от 27.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Студентски“ с името „Сашо Костов“


С Решение № 311 по Протокол № 75 от 27.04.2023 г. на Столичния общински съвет се именува  безименна улица с обхват от О.Т.393, О.Т.392, О.Т.390а до О.Т.318а по плана за м. „Студентски град“, между кв.126, кв.126а и кв.120, кв.120б в Cтолична община - Район „Студентски“, с името „Сашо Костов“.

05.05.2023