Решение № 29 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на гр. Банкя с името „Райски кът”


С Решение № 29 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица от о.т.622, о.т.42, о.т.42а, о.т.41, о.т.40, о.т.39, о.т.38, кв.201а по плана на гр. Банкя с името „Райски кът”.
 

23.01.2023