Решение № 26 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет за отмяна на Решение № 424 по Протокол №57 от 09.06.2022 г. за промяна на наименованието на 141-во Основно училище „Народни будители“

 

С Решение № 26 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет се отменя Решение № 424 от 09.06.2022 г., прието на проведено заседание на 09.06.2022 г., Протокол № 57,  точка 37 от дневния ред по доклад № СОА22-ВК08-3653/2/15.04.22 г. за промяна на наименованието на 141-во Основно училище „Народни будители“ в 141-во Основно училище „Стоян Омарчевски“ - Район Надежда - Столична община.

Наименованието на учебното заведение остава 141 Основно училище „Народни будители“.

23.01.2023