Решение № 255 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на тунел с името „Люлин“


С Решение № 255 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет се именува  тунел, разположен между кръстовището на бул. „Вардар“ и бул. „Царица Йоанна“ и кръстовището на бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и бул. „Царица Йоанна“, преминаващ под ул. „Сава Михайлов“ в участъка между о.т.45 - о.т.30в, под ж.п. линията преминаваща през имоти с идентификатори 68134.1103.62 и 68134.1200.409 и пешеходната алея в „Западен парк“, свързваща Район „Илинден“ с Район „Красна поляна“ с името „Люлин“.

18.04.2023