Решение № 107 по Протокол № 70 от 09.02.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване в цялост ул. „Константин Помянов“, находяща се в м. „Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“, Район „Витоша“


С Решение № 107 по Протокол № 70 от 09.02.2023 г. на Столичния общински съвет се изменя и допълва Решение № 295 по Протокол № 33 от 20.05.2021 година на СОС, т. 52, като се именува в цялост ул. „Константин Помянов“, находяща се в м. „Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“, Столична община - Район „Витоша“, гр. София. 

Улица, находяща се в м. „Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“, а според извадка от ПУП улица между О.Т.495 и О.Т.522, кв.126А, 126Б, 126В и продължението й след кв.126В (от ул. „Момино венче“) през О.Т.80, О.Т.80а, О.Т.81, О.Т.82г, О.Т.82 до О.Т.83 (до ул. „Папрат“) по плана на м. „Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“, се именува в цялост с името „Константин Помянов“.

17.02.2023