Рекорден бюджет за по-добър градски транспорт осигурява Столичната община

Столичната община (СО) осигурява рекордни средства за градския транспорт в София – общо над 500 млн. лева, заложени в Бюджета 2024 година. Това означава по-добри условия и по-високи заплати за работещите в сферата,  значително по-добри условия за пътуващите и качествен градски транспорт.

За първи път от 5 години насам икономическата рамка за транспорта се внася навреме. За сравнение, миналата година е внесена от предишното управление през септември.
„Успяхме, въпреки всички трудности, да направим бюджет на транспорта за София в рекордно съкратени срокове. С усилията си гарантирахме допълнителни 37 млн. лв. за увеличение на заплатите на всички заети работещи в сектора“ – съобщи заместник-кметът по финансите Иван Василев.
Той уточни, че екипът на Васил Терзиев е спазил обещанията си и в икономическата рамка за транспорта е заложено и договореното със синдикатите 15% увеличение на заплатите на всички служители в сектора.
“Опазихме и общинските транспортни дружества от трупането на нови дългове, за разлика от предишните години, когато транспортната рамка беше с огромен дефицит. Това буквално затрупа в дългове "Столичен автотранспорт" ЕАД и "Столичен електротранспорт" ЕАД. Като резултат, в момента те нямат достатъчно средства за резервни части, заради което нови превозни средства не могат да излязат на линия и да обслужват пътници. Ние слагаме край на това и започваме да оздравяваме транспорта на София“ – каза още Василев.

Столичната община е в края на разговорите с Министерството на финансите, които заявиха готовност държавата да поеме заплащането на охраната на метрото. С това 17 млн. лв., които до момента са заплащани от СО всяка година, ще станат ангажимент на МВР, а спестените средства ще бъдат насочени към повече инвестиции в градския транспорт.
Допълнително, към икономическата рамка на транспорта Столичната община насочва още 15 млн. лева от проекти, за които са отпуснати безлихвени заеми от бюджета на общината, подлежащи на възстановяване след верифициране.
Това е първата сериозна крачка към цялостна промяна на градския транспорт в столицата. „Благодарни сме на всички, които помогнаха в този процес – зам.-кмета по финанси на София, транспортните дружества, синдикатите и Министерството на финансите“ – каза заместник-кмета по транспорта Илиян Павлов.

През 2024 г. градският транспорт ще измине почти 65 млн. км или 3,8% увеличение спрямо 2023 г. Увеличават се и планираните приходи от продажба на карти и билети, без да се повишават цените им. Подсигурена е и по-висока субсидия за преференциалните карти от бюджета на София. Започва системна работа по продажба на повече изгодни за софиянци карти, но в същото време ще се затегне контрола на пътуващите, особено по проблемните линии.
„Гражданите и данъкоплатците на София трябва да бъдат спокойни, че градският транспорт е осигурен. Спокойни трябва да бъдат и работещите в системата, защото представеният бюджет е ясна заявка на нашето управление и че ние се грижим за транспорта на града“ –  добави още Павлов.

Градският транспорт е ключов приоритет за управлението на София. Реформите в транспортния сектор на града ще го превърнат в истинска и удобна алтернатива за софиянци, което ще реши проблемите със задръстванията и замърсяването на въздуха.
“За първи път от десетки години Столичната община планира да построи 7 общежития за транспортните работници и да изгради стаи за почивки и санитарни възли за водачите. Зам.-кметът по транспорта вече работи по серия мерки за осигуряване на повече БУС ленти и независими трамвайни трасета” – съобщи общинският съветник Андрей Зографски.

Столичната община има препоръки за реформа и подобрения в работата и процесите в ЦГМ и трите транспортни дружества на София. Идентифицирали сме как да се подобрят всички дейности, така че те да са по-ефективни и прозрачни.
“Очакваме при осигурени над половин милиард лева в този сектор гражданите да усетят осезаема промяна към по-добро. За това отговорност носим както ние в Столичната община и СОС, така и ръководствата на транспортните дружества” – добави Зографски.
Той обяви, че в името на прозрачността тази сутрин са проведени разговори с членовете на транспортната комисия към Столичния общински съвет и призова да подкрепят бюджета за транспорта, който гарантира нарастващи доходи на работещите, повече градски транспорт за софиянци и повече ефективност и системно решаване на натрупалите се проблеми в сектора.

ДОКЛАД
Приложение № 1
​​
Допълнителна информация към Приложение № 1

Раздел А на Икономическата рамка представя планирания маршрутен пробег за всеки един от операторите.
Раздел Б на Икономическата рамка представя разпределението на различнте приходоизточници за покриване на разходите на транспортните оператори след приспадане възнаграждението на ЦГМ и без ДДС.
Раздел В на Икономическата рамка представя разпределението на разходите от Раздел Б на база км пробег, като Колона 3 представлява отношението на сбора на Колона 3 и Колона 9 от Раздел Б и маршрутния пробег на съответния оператор.
Раздел Г на Икономическата рамка представя обобщение на различните приходоизточници за покриване на разходите на транспортните оператори.
Раздел Д на Икономическата рамка представя финансовата рамка на ЦГМ ЕАД.
Раздел Е на Икономическата рамка представя финансовия резултат на Системата след отчитането на приходите и разходите. Тя е резултативна между сбора на Раздел Г и Раздел Ж и сбора на Колона 3 и Колона 9 от Раздел Б.

Презентация

15.03.2024