Район „Красно село“ обявява конкурс за длъжността "медицинска сестра" за работа в детски градини (за градински и яслени групи) на територията на район „Красно село”


РАЙОН „КРАСНО СЕЛО” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ЗА РАБОТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ЗА ГРАДИНСКИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ)
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Осъществяване дейности по превенция и профилактика здравето и сигурността на децата;
2. Организира здравното възпитание на децата, провежда здравна просвета на родителите и персонала;
3. Контролира изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичните мерки;
4. Организира и контролира спазване на нормативните изисквания за правилно и рационално хранене на децата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до кмета на район „Красно село” с телефон за контакт;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплома за завършено медицинско образование (специалност медицинска сестра или акушерка);
4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.

Желаещите да кандидатстват за работа в детските градини на територията на район „Красно село“ трябва да подадат документи на адрес:
гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 124, в деловодството на район „Красно село“.
Работно време: всеки ден от понеделник до петък – 08:30 до 17:00 часа.
Телефон за информация: 02/ 8951116.

16.05.2024