Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”.


О Б Я В Л Е Н И Е

    Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл.10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП23-РД56-146/25.08.2023 год. от кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”.

Представянето на визата ще се проведе на 04.09.2023 г. от 17,00 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25
В срок до 13.09.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района - office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 15.09.2023 г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.
 

Заповед № РКП23-РД56-146/25.08.2023 год. от кмета на район „Красна поляна”

Виза

25.08.2023