Район "Младост" обявява, че на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ е одобрена обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II- „за озеленяване и ТП“, кв. ЗБ, м. „Младост 3“

ОБЯВЛЕНИЕ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „МЛАДОСТ”

обявява, че на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ е одобрена Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II- „за озеленяване и ТП“, кв. ЗБ, м. „Младост 3“.

На основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 214 от ЗУТ и чл. 21, ал. 5 от АГ1К схемите за поставяне не подлежат на обжалване.

 

19.01.2023