Разкрива се нова начална спирка „ж.к. Младост 1”

От 03.05.2024 г. се разкрива нова начална спирка с код 6616 „ж.к. Младост 1”  за автобусна линия № 73, нова крайна спирка с код 0662 „ж.к. Младост 1“ при запазване на разписанията и интервала на движение на линията.

Спирка с код 0664 „ж.к. Младост 2“   се интегрира в разписанията  като маршрутна спирка.

30.04.2024