Работещите в общинските транспортни дружества ще получат увеличение на заплатите

Работещите в общинските  транспортни дружества ще получат увеличение на заплатите на две стъпки – от 1 март със 150 лв. и от 1 септември с още 150 лв. Това стана ясно след преговори между Столична община и синдикалните организации на транспортните работници на КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Постигнатото споразумение ще бъде внесено в Столичния общински съвет за обсъждане и одобрение.  

„Синдикалните партньори проявиха разбиране за факта, че към момента няма приет бюджет на държавата, респективно и на общините, и затова увеличението ще бъде на две стъпки. Ние ще заложим средства в общинския бюджет като разчитаме и в бюджета на държавата да бъдат заложени средства за градския транспорт, за да получим подкрепа както и миналата година“ – заяви кметът Фандъкова.

Тя посочи, че преговорите със социалните партньори са били изключително тежки. „За всички е ясно, че инфлацията е висока и че на хората е трудно да посрещат своите разходи,  но също така са ясни и финансовите затруднения на градския транспорт“ – посочи още Фандъкова.  Кметът припомни, че Столичната община е изпълнила четиригодишното споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в транспортните дружества. „Даваме си сметка, че освен огромните инвестиции, които правим за подобряване на условията в транспорта, без водачите и без хората, които се грижат за транспортните средства, не е възможно обслужването на гражданите. Затова и в най-тежката кризисна ситуация продължихме да изпълняваме споразумението“.   

„Нашите работни групи участваха активно по време на целия преговорен процес. Диалогът, какъвто го имаме със Столичната община,  го нямаме на други места в страната. Диалогът гарантира, че имаме разбирането на общината. Хората искат и заслужават повече, но това са възможности, които общината може да гарантира, заедно с държавата, защото обществената услуга транспорт е ангажимент на общините и на държавата“ – заяви председателят на СТСБ Екатерина Йорданова.

Федералният секретар на Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ Иван Кирилов посочи, че за пръв път в историята транспортните работници ще имат две увеличения на заплатете през годината. „Без да има общински и държавен бюджет, ние договорихме увеличение на заплатите в общ размер от 300 лева“ – подчерта Кирилов.

Разчетите сочат, че за да се реализират двете увеличения на възнагражденията на  транспортните работници, трябва да се осигурят допълнително 32 милиона лева.  През миналата година Столичната община е дофининсирала транспортните дружества със 170 милиона лева собствени средства.

В преговорния процес се включиха и президентът на КТ „Подкрепа Димитър Манолов“ и президентът на  КНСБ Пламен Димитров, както и председателят на СОС Георги Георгиев, председателят и зам.-председателят на комисията по транспорт в СОС Карло Контрера и Зафир Зарков.  

Димитър Манолов посочи, че от КТ „Подкрепа“ са подели инициативата за  увеличаване на доходите през септември месец по две причини. „Първата е, че изтичаше споразумението, което имахме с общината, и втората е засилващата се инфлация. Днес говорим за увеличение на заплатите с твърда сума, защото „сиренето е еднакво скъпо за всички и то не се плаща в процент, а в твърда сума“ – посочи още Димитър Манолов.  

 

06.02.2023