Протокол № 2/16.11.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община

Протокол №2/16.11.2022 г.  от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община, във връзка с предоставяне на допълнителни средства от резерва по точка 4, в дейност 311 „Детски градини“, съгласно Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г. на кмета на Столична община

21.11.2022