Протокол № 1 от 01.11.2023 г. и Протокол № 2 от 02.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община


Протокол № 1 от 01.11.2023 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-429/17.10.2023 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община.


Протокол № 2 от 02.11.2023 г. за корекция на допусната техническа грешка в годината при изписването на заповедите, с които е определена комисията (стр. 1 и стр. 11 от Протокол №1).

08.11.2023