Протокол № 1 от 02.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински училища


Протокол № 1 от 02.11.2023 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-397/05.10.2023 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински училища

06.11.2023