Протокол № 1 от 01.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински детски градини


Протокол № 1 от 01.11.2023 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-399/05.10.2023 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински детски градини на територията на СО

06.11.2023