Протокол от 11.10.2023 г. от заседание на работна група за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общинските училища на територията на Столична община


​​​​​Протокол  от 11.10.2023 г. от заседание на работна група, назначена със Заповед № СОА23-РД91-368/01.09.2023 г. на кмета на Столична община. Работната група има за задача да разглежда, обсъжда и взема решения за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общинските училища на територията на Столична община.

13.10.2023