Предстоят поредните за този сезон обработки срещу комари, кърлежи и гризачи

На 21 август 2023 г. стартират поредните обработки за този сезон срещу възрастни комари, кърлежи и гризачи, предвидени за активния сезон на това лято. 
Предстои да бъдат обработени всички общински тревни площи, предназначени за обществено ползване – паркове, градини, зелени площи, междублокови пространства, транспортни ивици и гробищни паркове. 

Дейностите  ще започнат в понеделник в районите: "Искър", "Възраждане" и "Триадица" и стартират в парковете Южен парк III, НДК, градина „Славейкови дъбове“ и лесопарк „Кошарите“.
Обработките се извършват при подходящи метеорологични условия и сухо време. 
Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. 

Досега са извършвани между две и три обработки. Контролът на дейностите се осъществява от дирекция „Зелена система“ и районните администрации, а специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

20.08.2023