Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

От кмета на Столичната община са утвърдени Правила, с които се определят условията и редът за предоставяне на средства от резерва по формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища за 2023 г. за извършване на ремонти за подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община.

С пълния текст на Правилата може да се запознаете ТУК.

 

12.09.2023