Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за 2023 г. за подпомагане издръжката на работещи басейни в общинските училища в СО

От кмета на Столичната община са утвърдени Правила, с които се определят условията и редът за предоставяне на допълнителни средства от резерва по формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища за 2023 г. за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общински училища на територията на Столична община.

С пълния текст на Правилата може да се запознаете ТУК.

04.09.2023