По инициатива на зам.-кмета Надежда Бачева е организирана изложба на картини от деца и младежи, ползващи социални услуги в София

По инициатива на зам.-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ Надежда Бачева е организирана изложба на картини от деца и младежи от социалните услуги в София пред залата на Столичния общински съвет.

Един от приоритетите на заместник-кмета Надежда Бачева е Столична община да поощрява и насърчава децата и лицата, ползващи социалните услуги на територията на Столична община за тяхното творческо развитие. Да им показва ежедневно, че не са сами и въпреки физическите и интелектуални различия могат да бъдат достойни граждани на София.

Картините са част от предстояща благотворителна изложба с кауза под надслов: „ЦВЕТОВЕТЕ НА МЕЧТИТЕ“, в която ще се включат повече деца и младежи от заведения за социални услуги и неправителствени организации, и която ще даде възможност да достигнат до вниманието на широката общественост.

Целта на изложбата е да вдъхне увереност, че въпреки трудностите пътят към успеха е постижим, а всички ние трябва да им даваме стимул за нови творчески идеи и стремеж за постигане на мечтите.

Картините са на деца и младежи от социалните услуги: Центровете за настаняване на деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“ и „Детелина“, Защитено жилище за лица с умствени увреждания, Центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания „Паисий Хилендарски“, „Софроний Врачански“, Център за социална рехабилитация и интеграция „Чудеса“ (с приоритет ползватели – лица с увреден слух).