Поставени са стикери на излезли от употреба близо 1 000 леки коли за последните три месеца

За последните три месеца са поставени стикери на 998 излезли от употреба моторни превозни средства на територията на Столична община. За това информираха от Столичен инспекторат. За тези леки коли тече тримесечния гратисен период, в който собствениците им трябва да ги преместят от общински терени на частни или да ги предадат за рециклиране. 

Поставянето на стикер с предписание за излезли от употреба се извършва от комисия от експерти от съответната районна администрация и Столичния инспекторат. Най-много стикери на автомобили са сложени в районите „Красно село“, „Люлин“, „Овча купел“, „Сердика“, „Изгрев“ и др. 

24.07.2023