Покана за публична дискусия и обсъждане на предложението за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане


ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на 07.11.2023 г. в Зала 5 на Столична община от 10:30 ч. ще се проведе публична дискусия и обсъждане на предложението за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане, в частта за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, на територията на Столична община, изготвено на база Анализа на потребностите на национално ниво.

 

02.11.2023