От 18.03.2024 г. започват строителни дейности за изместване на еднопосочна спирка „Хотел "Хемус“

Предвижда се изместване с около 50 метра на автобусната спирка пред „Хотел "Хемус“ с код 2329, върху острова пред хотела, с цел постигане на по-добра свързаност между наземния градски транспорт и метромрежата. Намаляването на разстоянието от спирката до входа на метростанция „Европейски съюз“ ще улесни прекачването между метрото и автобуси 94 и 102, както и ще се подобри пропускливостта на бул. „Св. Наум“. Преместването ще се осъществи върху терен – публична общинска собственост, като ще се реконструира съществуващият остров.

Новият спирков перон ще бъде с широчина 3 метра, с настилка от унипаваж, навес и ново улично осветление. От южната страна на локалната улица пред „Хотел "Хемус“ се предвижда изграждане на тротоар с широчина 2 метра от унипаваж. От западната страна на перона е предвидена достъпна среда за хора в неравностойно положение чрез изпълнение на понижен бордюр при пешеходната пътека.

15.03.2024