Отменя се тестът на Националната система за ранно предупреждение и оповестване на населението

Отменя се тестът на Националната система за ранно предупреждение и оповестване на населението на територията на Столична община, който беше плануван за 3 април. Отмяната е според писмо на министъра на вътрешните работи.  

31.03.2023