Отбелязваме Международния ден за безопасен интернет

 Кой стои срещу мен в мрежата? Осведоменост и сигурност в онлайн пространството

По повод Международния ден за безопасен интернет Столичният превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН – София) организира информационно-дискусионна среща на тема: „Кой стои срещу мен в мрежата?”. Тя ще бъде представена от експертите към отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

Информационно-дискусионната среща цели повишаване на осведомеността по въпросите на киберсигурността и безопасното поведение в интернет. Програмата на събитието включва разнообразни активности, които да развият критичното мислене и уменията за предпазване от онлайн заплахи, като същевременно насърчават позитивното и отговорно поведение в цифровото пространство. Всеки участник ще научи какво точно може да направи, ако непознат го притеснява в интернет или има подозрения, че не е този, за когото се представя, както и в случай, че е жертва на онлайн тормоз от „приятел”.

Събитието ще се състои на 14 февруари 2024 г. в Дом на културата "Красно село", зала 3, от 14:30 до 16:00 часа. Инициативата е насочена към доброволците на Превантивно-информационния център и училищни специалисти.

„Нашите доброволци са гимназисти от над 20 столични училища, които целогодишно участват в надграждащи тренинги и разнообразни инициативи за утвърждаване на здравословния начин на живот по метода „връстници обучават връстници”. Те са част от Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества. Чрез дейностите, заложени в нея, доброволците тренират социални умения за общуване, умения за самооценка, за отстояване на личните позиции, формулиране на лични цели и т.н. В този смисъл разбирането на причините и последиците от рисковото поведение биха помогнали на юношите да избегнат много от заплахите, които съществуват както в офлайн пространството, така и в интернет” – коментира д-р Цветелина Петкова, директор на ПИЦ по ПН – София.

Допълнителна информация:
Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите е структура към Столична община. Екипът се състои от психолози и социални работници, които оказват подкрепа на употребяващи алкохол, наркотици или хазартно зависими. Специалистите работят и по редица програми с цел превенция на употребата на психоактивни вещества. Две от тях са с национален обхват и се осъществяват в училищна среда. Те включват срещи с родители на ученици с цел по-добра осведоменост относно ефектите и рисковете от употребата на психоактивни вещества, както и към различни подходи за общуване с децата за решаване на често срещани проблеми. Услугите на Превантивния център са напълно безплатни.

12.02.2024