Организация на движението на бул. „Кръстьо Пастухов“

От 22:00 часа на 13.04.2024 г. до 22:00 часа на 14.04.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите на участниците в мероприятието на бул. „Кръстьо Пастухов“ между ул. „Иван Арабаджията“ и ул. „5017-та“ – двустранно.

11.04.2024