Организация на движението за ул. „Проф. Ал. Танев“ бл. 480 срещу автобусното обръщателно колело в ж.к. "Младост 4"

От 01.04.2024 г. до 06.04.2024 г. /(включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Проф. Александър Танев“ между ул. „д-р Атанас Москов“ и автобусното обръщателно колело в ж.к. „Младост 4“.
Считано от 04:30 ч. на 01.04.2024 г. до 06.04.2024 г. се въвеждат промени в организацията на движение на обществения транспорт:
Скъсяват се маршрутите на автобусни линии № 213 и N1 до кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов“ и ул. „Проф. Александър Танев“ в направление ж.к. „Младост-4“, а в посока пл. „Централна гара“/ж.к. „Люлин-1, 2“ промяната е следната: от съществуващата спирка с код: 2395 „Бл. 480 ж.к. "Младост-4“ наляво по ул. „Проф. Александър Танев“, по ул. „Филип Аврамов“ и от действащата спирка с код: 1759 „115-ти пощенски клон“ по маршрутите си.
➢ Временно се закриват следните спирки:
- двупосочна с кодове: 0669 и 0670 „ж.к. "Младост-4“ (обръщателно колело);
- еднопосочна с код: 2394 „Бл. 480 ж.к. "Младост-4“;
- еднопосочна с код: 2392 „Бл. 472 ж.к. "Младост-4“;
- еднопосочна с код: 2390 „Бизнес парк София“;
- еднопосочна с код: 2388 „Бл. 442 ж.к. "Младост-4“.
➢ Разкриват се следните временни спирки:
- спирка с код: 6725 „ж.к. "Младост-4“ – временна (крайна) на ул. „Д-р Атанас Москов“, на 40 м от кръстовището с ул. „Александър Танев“ към посока ул. „Васил Радославов“;
- спирка с код: 6726 „ж.к. "Младост-4“ – временна (начална) на ул. „Д-р Атанас Москов“, на 20 м от кръстовището с ул. „Проф. Александър Танев“ към посока ул. „Васил Радославов“;
- спирка с код: 0224 „Бл. 465 ж.к. "Младост 4“ за автобусна линия № 76.
➢ Променя се маршрутът на автобусна линия № 76:
- в посока ж.к. „Младост-4“ – от съществуващата спирка с код: 1760 „115-ти пощенски клон“ на ул. „Филип Аврамов“ до кръстовището с ул. „Самара“, надясно по ул. „Самара“, наляво по ул. „Д-р Атанас Москов“ до кръстовището с ул. „Проф. Александър Танев“;
- в посока ж.к. „Гоце Делчев“ – от кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов“ – ул. „Проф. Александър Танев“ наляво по ул. „Проф. Александър Танев“ и от действащата спирка с код: 0224 „Бл. 465 ж.к. "Младост-4“ по маршрута си.
➢ Временно се закриват следните спирки:
- двупосочна с кодове: 0669 и 0670 „ж.к. "Младост-4“ (обръщателно колело);
- еднопосочна с код: 0223 „Бл. 465 ж.к. "Младост-4“.
➢ Разкриват се следните временни спирки:
- спирка с код: 6725 „ж.к. "Младост-4“ – временна (крайна) на ул. „Д-р Атанас Москов“, на 40 м от кръстовището с ул. „Александър Танев“ към посока ул. „Васил Радославов“;
- спирка с код: 6726 „ж.к. "Младост-4“ – временна (начална) на ул. „Д-р Атанас Москов“, на 20 м от кръстовището с ул. „Проф. Александър Танев“ към посока ул. „Васил Радославов“;
- спирка с код: 2389 „Бл. 442 ж.к. "Младост-4“ за автобусни линии № 213, 314, N1;
- спирка с код: 2391 „Бизнес парк София“ за автобусни линии № 213, N1;
- спирка с код: 2393 „Бл. 472 ж.к. "Младост-4“ за автобусни линии № 213, N1;
- спирка с код: 2395 „Бл. 480 ж.к. "Младост-4“ за автобусни линии № 213, N1.

31.03.2024