Организация на движението за събитие на Посолството на Държавата Кувейт в хотел „Маринела“

От 17:00 часа до приключване на мероприятието на 22.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи приема, на бул. „Джеймс Баучер“ в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“.

08.02.2024