Организация на движението за събитие в зала „България“

От 12:00 до 20:00 часа на 20.04.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите на концерта, както следва:
​​​​​​​– на паркинга на пл. „Княз Александър I“ – 62 (шестдесет и две) паркоместа;
– на ул. „Аксаков“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Дякон Игнатий“ – 17 (седемнадесет) паркоместа.

От 12:00 до 20:00 часа на 20.04.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на концерта на ул. „Аксаков“.

11.04.2024