Организация на движението за събитие в Гробищен парк „Св. Архангел Михаил”

 

До 17.00 часа на 24.08.2023 г. се забранява движението и се разрешава паркирането на пътни превозни средства по крайна дясна лента на ул. „Даскал Стоян Попандреев” между ул. „Бояна парк” и ул. „Ралевица” от страната на Гробищен парк „Бояна” и Гробищен парк „Св. Архангел Михаил”, без да се засягат спирките на масов градски транспорт, движението по преките улици и вход-изходите на обекти в участъка.

24.08.2023