Организация на движението за ново кръстовище бул. „Цар Борис III“ – ул. „Народен герой“ – ул. „Ал. С. Пушкин“

 

От 10.04.2024 г. до 16.06.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- по източното пътно платно на ул. „Ал. С. Пушкин“ в участъка от бул. „Цар Борис III“ до временната пешеходна пътека при бул. „Ал. С. Пушкин“ № 5, като движението се извършва двупосочно по западното пътно платно на ул. „Ал. С. Пушкин“ в посочения участък;
- по югоизточното пътно платно на бул. „Цар Борис III“, 60 метра преди ул. „Александър Пушкин“ (посока „Княжево“), като движението се извършва двупосочно по северозападното пътно платно, в посочения участък.

10.04.2024