Организация на движението за изграждане на канализация в кв. “Драгалевци“

До 30.04.2024 г. се забранява влизането на пътните превозни средства по ул. „Eлена Снежина“ между ул. „Ген. Ковачев“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“, по ул. „Маестро Г. Атанасов“ между ул. „Елена Снежина“ и ул. „Ген. Ковачев“ с изключение на пътните превозни средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

01.04.2024