Организация на движението за изграждане на канализация в кв. „Драгалевци”

До 30.03.2024 г. продължава временната организация на движение, съответно – забранено е влизането на пътните превозни средства (ППС) по ул. „Папрат“ между ул. „Горска поляна“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“,  ул. „Захари Зограф“ между ул. „Папрат“ и ул. „Крушова градина“ с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозни средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.
Еднопосочно движение се въвежда по следните улици в кв. „Драгалевци”:
- ул. „Бела Дона“ между ул. „Папрат“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“ с посока към ул. „Маестро Г. Атанасов“;
- ул. „Глухарче“ между ул. „Бела Дона“ и ул. „Карнобатски проход“ с посока към ул. „Карнобатски проход“;
- ул. „Деян Горинов“ между ул. „Карнобатски проход“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“ с посока към ул. „Маестро Г. Атанасов“;
- ул. „Маестро Г. Атанасов“ между ул. „Деян Горинов“ и ул. „Папрат“ с посока към ул. „Папрат“;
- ул. „Лагадина“ между ул. „Горска поляна“ и ул. „Елин Пелин“ с посока към ул. „Елин Пелин“;
- ул. „Елин Пелин“ между ул. „Лагадина“ и ул. „Панайот Пипков“ с посока към ул. „Панайот Пипков“.

27.02.2024