Организация на движението за заснемане на филмова продукция

От 07:00 часа до 19:00 часа на 07.07.2023 г. се  забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 5 (пет) минути на час за заснемане на кадър, по веднъж на час (максимум 12 пъти за периода) на пътя между ул. „Беловодски път“ и хижа „Момина скала“, м. Златните мостове.
Забранява се престоят и паркирането с изключение на МПС на снимачния екип, както следва:
- От 07:00 часа на 10.07.2023 г. до 20:00 часа на 11.07.2023 г. на паркинга пред „Зоологическа градина София“ на ул. „Сребърна“ – 50 (петдесет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа на 22.07.2023 г. до 20:00 часа на 23.07.2023 г. на паркинга пред „Зоологическата градина София“ на ул. „Чавдар Мутафов“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа на 24.07.2023 г. до 20:00 часа на 26.07.2023 г. на паркинга пред "Зоологическата градина София" на ул. „Чавдар Мутафов“ – 40 (четирдесет) броя паркоместа.

 

06.07.2023