Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- от 05:00 до 10:00 часа на 08.02.2024 г.
на бул. „Янко Сакъзов“ между ул. „Кракра“ и ул. „Сан Стефано“ – 15 (петнадесет) паркоместа;
- от 05:00 до 18:00 часа на 09.02.2024 г. на ул. „Миджур“ между ул. „Стрелча“ и ул. „Янко Софийски войвода“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

08.02.2024