Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 06.02.2024 г.

От 07.00 до 18.00 часа на 06.02.2024 г. се забранява влизането и се разрешава паркирането на автомобилите на снимачния екип на ул. „Продан Таракчиев“ между бул. „Христофор Колумб“ и ул. „Радул Милков“ (от страната на Бизнес център „Астрал“), извън зоната на кръстовищата и без да се засягат спирката на обществения транспорт и вход-изходите на паркингите – 19 (деветнадесет) паркоместа в участък с дължина 114 метра.

06.02.2024