Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 16:00 часа на 11.01.2024 г. до 15:00 часа на 12.01.2024 г. на ул. „Марин Дринов“ в участъка между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Проф. Асен Златаров“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 20:00 часа на 12.01.2024 г. на ул. „Кракра“ в участъка между бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Оборище“  – 10 (десет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 20:00 часа на 12.01.2024 г. на бул. „Янко Сакъзов“ в участъка между пл. „Васил Левски“ и ул. „Сан Стефано“  – 5 (пет) броя паркоместа.

10.01.2024