Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 08:00 часа до 19:00 часа на 07.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на улицата, ситуирана западно от сградите на „Овергаз“ на ул. „Филип Кутев“ № 1 (улицата между ул. „Филип Кутев“ и имот с административен адрес бул. „Черни връх“ № 57) – 8 (осем) броя паркоместа.

06.07.2023