Организация на движението за заснемането на филмовата продукция с работно заглавие „Мама”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 17.00 до 21.00 часа на 26.08.2023 г. и от 06.00 до 21.00 часа на 27.08.2023 г. на ул. „Кракра“ между ул. „Шипка“ и бул. „Цар Освободител“ – 6 /шест/ паркоместа.
- От 06.00 до 21.00 часа на 28.08.2023 г. и от 06.00 до 16.00 часа на 29.08.2023 г. на ул. „Иван Багрянов“ между ул. „Проф. Харалампи Попйорданов“ и ул. „Проф. Георги Брадистилов“ – 6 /шест/ паркоместа.
- От 17.00 до 22.00 часа на 29.08.2023 г. на ул. „Цар Шишман“ между ул. „Хан Крум“ и ул. „Граф Игнатиев“ – 6 /шест/ паркоместа.
 

24.08.2023