Организация на движението във връзка с тържествена смяна на почетния гвардейски караул на 06 септември

От 11:30 до 12:30 часа на 06.09.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

04.09.2023