Организация на движението във връзка с реконструкцията на ул. „Народно хоро“

От 15.02.2024 г. до 15.04.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“, както следва:
- между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“;
- между ул. „Иван Радоев“ и ул. „Александър Вейнер“;
- между ул. „Крушовски връх“ и ул. „Буземска“.

15.02.2024