Организация на движението във връзка с провеждането на „Гергьовско веселие“

Във връзка с XVIII международен фестивал „Гергьовско веселие“ в кв. "Кремиковци" за периода от 06.05.2024 г. до 08.05.2024 г. от 08:00 часа на 06.05.2024 г. до приключване на мероприятието на 08.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Радивоя“ в участъка между ул. „Крали Марко“ и ул. „Св. Георги Победоносец“ в кв. "Кремиковци".

 

17.04.2024