Организация на движението във връзка с провеждане на концерт на 05.11.2023 г.

 

От 08:00 часа на 05.11.2023 г. до 01.00 часа на 06.11.2023 г. се разрешава престоят и паркирането на автомобилите на участниците в мероприятието на ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и ул. „Трапезица“ – 9 (девет) паркоместа.

28.10.2023